มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการ ใบรับรองการเข้าศูนย์บริการโดยมาตรฐานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (Maintenance Certificate)

มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการ ใบรับรองการเข้าศูนย์บริการโดยมาตรฐานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (Maintenance Certificate)
 
ปัจจุบันการซื้อขายต่อรถยนต์ลูกค้ามีขั้นตอนการพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ประวัติการบำรุงรักษา การรับประกัน เลขไมล์รถยนต์ โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อความมั่นใจและการตัดสินใจของผู้ซื้อ ดังนั้นรถยนต์ที่มีประวัติการเข้ารับบริการและรายละเอียดที่ครบถ้วนจะได้รับความสนใจมากกว่ารถที่ไม่มีประวัติ
 
ทางมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เรามีบริการ ใบรับรองการเข้าศูนย์บริการ (Maintenance Certificate) ให้กับลูกค้ามิตซูบิชิ โดยเอกสารนี้จะให้ข้อมูลและรายละเอียดของรถยนต์ ประวัติการเข้ารับบริการ รวมทั้งข้อมูลระยะการรับประกัน เลขไมล์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสบายใจ ในการซื้อขายรถยนต์มิตซูบิชิ
โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศหรือ MITSUBISHI CALL CENTER โทรศัพท์ 02-079-9500