branch

มิตซูแสงชัย

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิอย่างเป็นทางการเจ้าแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้บริการมากกว่า 60 ปี
ปัจจุบันเปิดให้บริการลูกค้า 3 สาขาดังนี้

แม่เหียะ [ก่อนถึงแมคโคร]

Meet Us

456 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Call Us

053-447888

Email Us

mitsusangchai.info@gmail.com

แม่โจ้ [สี่แยกรวมโชค]

Meet Us

207 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Call Us

053-262555 | 053-262444

Email Us

mitsusangchai.info@gmail.com

ลำพูน [ตรงข้าม 7-11 ข้างรพ.หริภุญชัย ราม สันป่าฝ้ายลำพูน ]

Meet Us

160/6 หมู่ 4 สันป่าฝ้าย ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

Call Us

094-313-9949

Email Us

mitsusangchai.info@gmail.com