กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ” 
 
ณ โชว์รูมมิตซูแสงชัย เชียงใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา…